Liceum


Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych.

Szkoła została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 12.09.2012r. pod numerem 140 – Zaświadczenie Nr 247 przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Włocławek – Decyzja Nr 21/2012.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum i może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych:

2 – LETNIE – 4 semestry – dla ABSOLWENTÓW:
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej

3 – LETNIE – 6 semestrów – dla ABSOLWENTÓW:
- Gimnazjum
- Szkoły Podstawowej
- Szkoły Zawodowej

Tryb nauki w systemie:

  • zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Podania o przyjęcie do szkoły dostępne w postaci plików PDF i Word do pobrania poniżej.

Podanie o przyjęcie do szkoły (wersja WORD)
Podanie o przyjęcie do szkoły (wersja PDF)