O nas


onasSzkoła Policealna SPECTRUM we Włocławku to kreatywny styl myślenia i zarządzania, solidność i innowacyjność rozwiązań edukacyjnych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Włocławka.  Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN. Posiadamy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia medycznego.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła powstała z myślą o młodzieży i osobach dorosłych, pragnących spełnić swoje ambicje, marzenia i pasje. Różnorodność zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, realizowanych w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy, są gwarancją na pomyślność realizacji założeń szkoły.

Nowoczesna Szkoła SPECTRUM to nowe szanse dla mieszkańców miasta Włocławka i okolic. Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji stanie się podstawą rozwoju dla osób potrafiących wykorzystać, wyjątkową szansę, zainwestowania w siebie i swoją przyszłość. Nasze zaangażowanie, pozwoli Ci na zrobienie kolejnego kroku i osiągnięcie konkretnego celu, jakim jest SUKCES.

Podstawa prawna działalności Szkoły Policealnej ,,Spectrum’’ we Włocławku:

Szkoła rozpoczęła działalność na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i została wpisana w dniu 12.09.2011r. pod numerem 129

  • Zaświadczenie nr 264 wydane przez Prezydenta Miasta Włocławek.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Włocławek – Decyzja  nr 30/2012

Szkoła otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia:

  • nr MZ-NS-ZM-804-32057-2/IZ/12dla zawodu – technik  farmaceutyczny
  • nr MZ-NS-ZM-804-32839-1/AM/12 dla zawodu – dietetyk
  • nr MZ-NS-ZM-804-28972-2/IZ/11 dla zawodu – ratownik medyczny
  • nr MZ-NS-ZM-804-28974-2/IZ/11 dla zawodu – opiekunka dziecięca
  • nr MZ-NS-ZM-804-28973-2/IZ/11 dla zawodu  -ortoptystka
  • nr MZ-NS-ZM-804-774-2015-KB dla zawodu – opiekun medyczny

Szkoła otrzymała pozytywne postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o spełnieniu wymagań określonych w art.7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572, z późn. zm.) DW.543.27.2012.EU ; DW.543.10.2012.WP ;