Dzisiaj jest 24 września 2017.

Gimnazjum


W Gimnazjum Spectrum dla Dorosłych na podbudowie 6 letniej szkoły podstawowej nauka trwa 3 lata6 semestrów. Sprawdź szczegóły.

Liceum


W Liceum Ogólnokształcącym Spectrum dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum nauka trwa 3 lata (6 sem.).

Szkoła Policealna


Szkoła Policealna SPECTRUM to kreatywny styl myślenia i zarządzania, solidność i innowacyjność rozwiązań edukacyjnych.

Kursy


Szkoła Policealna Spectrum przyjmuje zapisy na kursy. Planowana data rozpoczęcia kursów – wrzesień 2016. Zapraszamy wszystkich serdecznie.

Aktualności


05 wrz 2017

Rekrutacja 2017/2018

ZASADY  REKRUTACJI:
1. O przyjęcie na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej Spectrum mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć w szkole następujące dokumenty:
podanie na formularzu szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.spectrum.edu.pl – zakładka ZAPISY).
oryginał lub ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu,
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona.
4. Rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2017 roku.05 wrz 2017

SZKOŁA KSZTAŁCI W ZAWODACH

logo1.png    NAUKA   W   SZKOLE   BEZPŁATNA

SZKOŁA  KSZTAŁCI  W  ZAWODACH:
1 rok – 2 semestry:
Opiekun medyczny
Opiekunka środowiskowa
Florysta

Asystent osoby niepełnosprawnej
1,5 roku – 3 semestry:
Technik BHP
2 lata – 4 semestry:
Technik weterynarii
Opiekunka dziecięca
Ortoptystka
Technik administracji
Technik informatyk
Technik usług kosmetycznych
Technik farmaceutyczny

Technik archiwista
Technik rachunkowości
Technik turystyki wiejskiej
Opiekun osoby starszej
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

więcej w zakładce…. Szkoła Policealna
szczegóły w sekretariacie szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !04 wrz 2017

Informacje – EGZAMINY ZAWODOWE

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI 

Słuchacze/absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu zawodowego zobowiązani są wypełnić deklarację.
Więcej informacji na stronie OKE www.oke.gda.pl lub CKE www.cke.edu.pl

 31 lip 2017

WSPÓŁPRACA

1. Księgarnia „Wszystko dla ucznia”

Adres: Promienna 1, 87-800 Włocławek.

 

Słuchacze szkoły w ramach współpracy

(za okazaniem legitymacji Szkoły Policealnej Spectrum we Włocławku)
mają możliwość uzyskania 10% upustu
w czasie kształcenia 
w naszej szkole!

                                                                   Informacje


fotka_wete
 Technik weterynarii - więcej w zakładce - Szkoła Policealna

logo1.png

  tel. 508 58 40 88

Szkoła Policealna SPECTRUM we Włocławku to kreatywny styl myślenia i zarządzania, solidność i innowacyjność rozwiązań edukacyjnych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, nadane przez Prezydenta Miasta Włocławka.

Realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN. Posiadamy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia medycznego.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła powstała z myślą o młodzieży i osobach dorosłych, pragnących spełnić swoje ambicje, marzenia i pasje.

Różnorodność zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, realizowanych w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy, są gwarancją na pomyślność realizacji założeń szkoły.

ujemy nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn baner200x100

Rmedynnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła powstała z myślą o młodzieżyplakat i osobach dorosłych, pragnących spełnić swoje ambicje, marzenia i pasje. Różnorodność zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, realizowanych w zależności od potrzeb i zainteresowań słuchaczy, są gwarancją na pomyślność realizacji założeń szkoły.