SZKOŁA KSZTAŁCI W ZAWODACH:


16 paź 2019

logo1.png    NAUKA   W   SZKOLE   BEZPŁATNA

SZKOŁA KSZTAŁCI  W  ZAWODACH:

1 rok – 2 semestry:
Opiekun medyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekunka środowiskowa
Florysta
1,5 roku – 3 semestry:
Technik BHP
2 lata – 4 semestry:
Opiekunka dziecięca
Ortoptystka
Opiekun osoby starszej
Technik administracji
Technik informatyk
Technik usług kosmetycznych
Technik farmaceutyczny
Technik archiwista
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !